TWÓJ KOSZYK
  >  >  >  >  > Matryca do SJ45 szeroka

Matryca do SJ45 szeroka

Cena brutto
 od  
3 936,00 zł do 3 936,00 zł
Żywotność matryc w przypadku pracy granulatora trójkolorowego  jest określana w tonach i w przypadku czystych, wysortowanych, stolarskich trocin iglastych bez kory o drobnej jednorodnej frakcji wynosi nawet do 750 ton w przeliczeniu na godziny pracy około 1400 h.

Na zmniejszenie żywotności matryc wpływ mają rodzaj materiału i jego twardość. Również zawartość krzemu w korze oraz ścierniwa w pyle drzewnym, sama zawartość kory obniża nieco żywotność matryc. Również wtrącenia metali, które przedostają się do komory granulacyjnej wowczas, gdy nie stosuje się magnesów.

Etap szkolenia i pierwsze dni użytkowania peleciarki jest również z zasady niekorzystny dla matryc.

Szczegółowe informacje dotyczące doboru matryc i opis współczynników w dziale porady techniczne.